استاد دکتر افشین رشید

29 فروردين 1402
 
نام و نام خانوادگی: افشین رشید
ميزان تحصيلات: دکترا (غیر پزشکی) برق
رتبه علمی : اُستادیار
گروه : برق _ افزاره های نانو و میکرو الکترونیک
عنوان سمت : عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی1390مهندسی برق- الکترونیکدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد1393برق (افزاره های نانو و میکرو الکترونیک)دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکترای تخصصی1398نانو _ میکرو الکترونیکدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران) گروه برق _ استادیار قطعیتمام وقت

برنامه کاری هفتگی

روز هفته    ساعات حضور

شنبه ۷.۳۰ تا ۱۷

دوشنبه ۷.۳۰ تا ۱۴

چهارشنبه ۷.۳۰ تا ۱۷

 ارتباط با اُستاد : 

 

تماس ضروری :

[email protected]

[email protected]


دانشگاه های تدریسی :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 • رشته های مرتبط :

مهندسی نانو

مهندسی برق الکترونیک

نانو

مهندسی برق

دکتری برق الکترونیک

مهندسی برق قدرت

برق - مهندسی کنترل

مهندسى برق

برق

مهندسی برق مخابرات

برق - مهندسی مخابرات

مهندسى برق شبكه هاى مخابرات

مهندسی پزشکی

مهندسی مکانیک

مهندسی برق و قدرت

مهندسی تکنولوژی_برق قدرت

electrical engineering

لیست کلاس ها به عنوان ( اُستاد ) 

استاد دکتر افشین رشید

29 فروردين 1402
 

برنامه کاری هفتگی نیم سال اول  ۱۴۰۳


 

بعد از ظهر

 

قبل از ظهر

روزهای هفته

۱۷:۰۰ الی ۱۵:۰۰

۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰

۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰

 

 

 

---

---

شنبه

حضور

حضور و جلسه گروه

حضور

حضور

 

یک شنبه

کلاس

کلاس

حضور

جلسه دانشکده و  حضور

---

دوشنبه

کلاس

حضور

کلاس

کلاس

---

سه شنبه

حضور

کلاس

کلاس

کلاس

---

چهارشنبه

Email : [email protected] 

استاد دکتر افشین رشید

29 فروردين 1402
 

برنامه کاری هفتگی نیم سال دوم ۱۴۰۳

 
      ۷.۳۰-۱۰.۰۰          ۱۰.۱۵-۱۲.۳۰۱۳-۱۵.۳۰۱۵.۴۵-۱۸
شنبه

 

حضور  

 

نانو الکترونیک حضور 
یکشنبه

     جلسات گروه

حضور

مدارهای الکتریکی

(تدریس)

 
دوشنبه

مباحث ویژه نانو الکترونیک

(تدریس)

میکرو چیپ ها

(تدریس)

حضور

  
سه شنبهحضور

جلسات گروه

برق 1 و 2

 
چهارشنبه افزاره های نانو و میکرو الکترونیک حضورمیکرو الکترونیک 1 و 2  

 

استاد دکتر افشین رشید

24 فروردين 1402
 
 

مقالات بین المللی خارج از کشور

 
electronic energy production from (light wave) nano technology ، vol 21، Page 65 _ 67 ، Junary ۲۰۲۳ South African journal , (Electronic scholarly Journal)
 
 • electronic energy production from (light wave) nano technology ، vol 21، Page 65 _ 67 ، Junary ۲۰۲۳ South African journal , (Electronic scholarly Journal)

 

 • ctronic energy production from (light wave) nano technology ، vol 21، Page 65 _ 67 ، Junary ۲۰۲۳ South African journal , (Electronic scholarly Journal)
 •   Molecular electronic nanotechnology nano assembler,, American Academia Journal Science independent ، Volume 28 ، Part 1 ، Page 8 _ 10 ، August 2022

 

 ، Electrical properties in electron-plasmonic nanostructures (Electric as properties) Journal of Modern Electronic Techniques ، Volume 48 ، Part 21 ، Page 48 _ 50 ، September 2022
 
 
 • hid ؛ In Electronics, The Topic Of Nano-axis (Nano Memories; Nano Chips And Fast Nano Chips And Nano Electronics) With Less Weight And More Efficiency The Topic Of Nano-axis , American Open science journal (Electronic Education science) , Vol 4 , Page 36 _ 38 , March 2022
  • (muolecular nanoelectronics) A short description of the link between molecular and quantum nanoelectronics ، Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies (ejcjs) ، August 2022 , Part 32 , Page 25 _ 28 , Issue 236_546 , Volume 15

  the effect of quantum confinement on electrical conductivity ؛ ELK Asia Pacific journal of Electronic and communication Technology ؛Part 11 ؛Vol 19 ؛Page 14 _ 17 ؛February 2022 India 

  • e effect of quantum confinement on electrical conductivity ؛ ELK Asia Pacific journal of Electronic and communication Technology ؛Part 11 ؛Vol 19 ؛Page 14 _ 17 ؛February 2022 India 

  nanodielectric performance of material and surrounding environment LSPR energy ؛international journal Electrical and Electronic American ؛Part 41 ؛Vol 32 ؛Page 56 _ 59 ؛14 August 2022 

  Nano cloud capacitors electrical current ,International Journal Of Computational Intelligence & Application ؛Part 27 ؛Volume 11 ؛Page 18 _ 23 ؛September 2022

 

 •  Afshin Rashid , Mark Johnson , Lei Yang , Graphene Molecular Memories A new non-volatile charge trapping memory using isolated nano-graphene crystals and uniform distribution as a nano floating gate , The Journal Of Electronic Gamin And Esports, Manchester University (JEGE) ؛ Vol 13 ؛ Part 34 ؛ Page 36 _ 39 ؛ March 2022

 

تالیفات

 • کتاب نانو سیم‌ها (کتاب سبز) - 1401 - فارسی/
 • کتاب نانو الکترونیک (کتاب سبز) - 1401 - فارسی/
 • کتاب نانو آنتن های رِکتنا (کتاب سبز) - 1401 - فارسی/
 • کتاب برقِ هسته ای (کتابناک) - 1401 - فارسی/
 • کتاب Nano molecular memory (کتاب سبز) - 1401 - فارسی/
 • کتاب منبع برق نامحدود اورانیوم ۲۳۵ (کتابناک) - 1401 - فارسی/
 • کتاب نانو الکترونیک و بیولوژی (کتابناک) - 1401 - فارسی/
 • کتاب نانو لیزرها (کتاب سبز) - 1400 - فارسی/
 • کتاب نانو - میکرو ربات‌ ها (کتاب سبز) - 1400 - فارسی/
 • کتاب نانو اسمبلرها (نانو الکترونیک مولکولی) (کتاب سبز) - 1400 - فارسی/
 • کتاب نانو حافظه های کوانتومی (کتابناک) - 1400 - فارسی/
 • کتاب کنترل امواج الکترومغناطیسی بعد از انفجار هسته ای (کتاب سبز) - 1400 - فارسی/
 • کتاب نانو ذرات اِلکترومغناطیسی (کتاب سبز) - 1400 - فارسی/
 • کتاب میکروچیپ و میکرو بیو چیپ‌ ها (کتاب سبز) - 1399 - فارسی/
 • کتاب نانو مخابرات (کتاب سبز) - 1399 - فارسی/
 • کتاب نانو الکترونیک مولکولی (کتاب سبز) - 1399 - فارسی/
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم